Gas

MicroStep har ett brett sortiment av skärmaskiner. I princip samtliga är lämpade för gasskärning, men oftast i kombination med plasma. Ta en titt på segmentet Plasma för att titta på fler varianter. Den enda maskinen i programmet som är framtagen just för gasskärning är OxyCut.

OxuCut

PlasmaCut 3001.15P (1) OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OxyCut har en förenklad mekanisk konstruktion som klarar kraven som ställs vid gasskärning. Vid gasskärning är höga skärhastigheter mindre viktiga än att maskinen klarar värmestrålning och sprut som kan uppstå vid håltag i tjock plåt.
OxyCut kan anpassas för enklare plasmaskärapplikationer och benämns då PlasmaCut.

MasterCut

MasterCut 6001.20PGM (11)

MasterCut är framtagen för plasma- och gasskärning men kan levereras utan linjärstyrningar för ren gasskärning.