Kontakt

PNP Teknik AB
Sasser Laurens väg 4
241 35 Eslöv
Tel: 072-55 66 900
E-post: info@pnpteknik.com
Skicka gärna fakturor på invoice@pnpteknik.com

Försäljning
Philip Marriott, VD
072-55 66 900
E-post: p.marriott@pnpteknik.com

Service
Pär Jönsson, Supportgeni
0730-69 29 45
E-post: p.jonsson@pnpteknik.com