Viktigt om CE-märkning av skärmaskiner

Viktig uppdatering av giltigheten för CE-märkning av plasmasystem, till exempel Hypertherm HPR-serien och Kjellberg HiFocus/SmartFocus:

“CE-deklarationen (Declaration of Conformity), utfärdad av tillverkaren, gäller systemet som helhet, dvs strömkälla, brännare, gaskonsol, tändkonsol, kylsystem, pump, reservdelar, slangpaket och slitdelar etc.

Detta innebär att om slit- eller reservdelar från tredje part används, blir CE-deklarationen ogiltig och användaren/slutkunden ikläder sig tillverkaransvar. Därmed är användaren ansvarig för att låta CE-märka anläggningen på nytt, och all användning av systemet tills detta skett är förbjuden i lag. Bemärk även att allt tillverkaransvar, tillika leverantörsansvar, gentemot slutkund baserar sig på användning av originaldelar. Tillverkaren/leverantören frånsäger sig all form av ansvar vid användning av icke-originaldelar.”

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.