MicroStep ProfileCut – Byggsmedens våta dröm

Balk, rör, profil, ”vanlig” plan plåt och kanske en och annan kupa i en salig blandning. Så kan det se ut hos många byggsmidesföretag och verkstäder. De flesta maskiner på marknaden klarar plan plåt. Vissa kan hantera rör med hjälp av en externaxel. MicroStep tar det ett steg längre med ProfileCut.

Unika funktioner

  • Automatisk anpassning av snittbredd vid variabel tjocklek.
  • Laserscanning av balk och rör för att anpassa för variationer i bredd/höjd, vridning etc.
  • Automatisk kalibrering av brännaren för optimal noggrannhet.
  • Kombinera skärning av plåt, kupor, rör och profiler i en och samma maskin.
  • Vinkla brännaren ner till 120°.
  • Kombinera med lägesställare för skärning i 3D i runda detaljer.
  • Kombinera skärning med markering, borrning, gängning mm.

Automatisk anpassning av snittbredd.

Problem: När materialets tjocklek ändras måste skärhastigheten anpassas. Med lägre hastighet blir snittet bredare. Resultat: Ett snitt i en profil riskerar att inte bli plant, och måste sågas eller slipas för att ansluta jämnt till en annan detalj för att svetsas fast.
Lösning: ProfileCut har lagrat alla skärparametrar i databasen och anpassar brännarens position i förhållande till aktuell snittbredd så att snittet blir rakt efterhand som tjockleken ökar från exempel 8 till 10 till 12…. mm.

Precis i livet är godtjockleken större. Här krävs en insats för att snittytan ska bli plan.

Precis i livet är godstjockleken större. Här krävs en insats för att snittytan ska bli plan.

Fördelen med att skära balk istället för att såga den.

Problem: En balk ska kapas i en viss vinkel. Den ska svetsas fast i en annan detalj. Därför måste den fogberedas. Normalt förfarande: Såga av, gör fogberedningen med vinkelslip. Resultat: Dyrt iom arbetsinsatsen. Långsamt. Bullrigt. I förlängningen kan höga kostnader uppstå pga sjukskrivningar på grund av vibrationer från slipmaskiner, damm etc.

Lösning: ProfileCut kapar balken komplett med fogberedning snabbt och enkelt direkt från ritningsunderlag utan risk för felkap. Inga vibrationer, ingen högljudd slipning, direkt svetsbart och färdigdokumenterat för EN-1090.

IMG_2479

Typisk U-profil där tjockleken varierar.

IMG_2478 (1)

Läs mer i produktbladet för ProfileCut: Datablad ProfileCut

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.